toolbar nawigacyjny

          Zmiany w wersji 4.6       

Szczegółowa lista zmian w programie BIBLOS wersja 4.6

 

Usprawnienia w tworzeniu Kart Katalogowych

Zmodyfikowane i usprawnione zostało okno wyboru książek, dla których mają być utworzone Karty Katalogowe. Obecnie książki wybierane są wg numerów inwentarzowych a nie sygnatur jak było do tej pory.

Łatwiej drukować Karty Katalogowe - można zaznaczyć jedną lub kilka Kart, które zostaną wydrukowane. Dodane zostało specjalne okno do ustalania parametrów wydruku.

Usprawnienia w dodawaniu opisów książek

Zmodyfikowane zostało okno służące do wprowadzania opisów książek. Łatwiej teraz modyfikować jego wygląd oraz działanie. Można teraz ukrywać niewykorzystywane pola i/lub całe zakładki.

Dodano możliwość kopiowania opisu z innej wskazanej książki - przyspiesza to znacznie tworzenie opisów podobnych książek.

Usprawniono wprowadzanie często powtarzających się wartości (wydawnictwo, miejsce wydania itd.). Są one teraz przechowywane w specjalnych tabelach, które łatwo modyfikować.

Została wprowadzone nowe pole - graficzne. Dzięki temu do opisu książki można dodać grafikę w formacie jpg. Może to być zeskanowana okładka książki lub dokument. Program może więc przechowywać nie tylko opisy dokumentów ale również ich dokładne kopie.

Zmiany dotyczące czytelników

Do danych o czytelnikach można obecnie dodać fotografię. Fotografia jest widoczna w czasie podglądu czytelnika oraz może być wydrukowana na karcie identyfikatora.

Dodana została możliwość drukowania identyfikatorów (legitymacji) czytelników na których znajduje się m.in. nr czytelnika w postaci kod paskowego. Jest również możliwość umieszczenia na identyfikatorze zdjęcia czytelnika.

Dodano również zwięzły raport czytelników wraz z ich numerami identyfikacyjnymi.

Na zakładce Wypożyczanie można wyszukiwać użytkowników nie tylko po nazwisku ale również po numerze identyfikacyjnym.

Drukowanie ponagleń

Zmieniono i uproszczono działanie funkcji drukującej ponaglenia. Dzięki niewielkiemu ograniczeniu możliwości modyfikacji ponagleń osiągnięto znaczne zwiększenie prostoty i łatwości używania tej funkcji.

Dodano funkcję drukowania adresów wybranych, zalegających czytelników na kopertach.

Drobne zmiany

Wprowadzono szereg drobnych usprawnień.

 • Data zwrotu wyświetla się na czerwono w zakładce Wypożyczone
  ksiązki
  gdy termin zwrotu został przekroczony. Do tej pory
  tak było tylko na zakładce Wypożyczanie.
 • Dodano funkcję formatowania nazwiska czytelnika (dzięki temu ograniczone są pomyłki we wprowadzaniu nazwisk).
 • Dodano wyszukiwanie książek wg numeru inwentarzowego
 • W opcjach programu można zmodyfikować czy nazwa grupy tworzona jest wg kolejności nazwa grupy + nr grupy (np. Pedagogika IV) czy odwrotnie (np. 1A).
 • Przyspieszono działanie programu na zakładce Wypożyczanie
 • Dodano funkcję obliczania nowego numeru bieżącego ubytku

Ponadto usunięto drobne błędy i usterki.

 

 

strona główna produkty kontakt o firmie pomoc techniczna

Copyright © 2000 Jeżyk Software. Wszystkie prawa zastrzeżone.