toolbar nawigacyjny

          Zmiany w wersji 4.5       

Szczegółowa lista zmian w programie BIBLOS wersja 4.5

 

Import opisu bibliograficznego ze strony internetowej Biblioteki Narodowej

Już nie trzeba ręcznie wstukiwać wszystkich danych! Dzięki tej funkcji szybko wprowadzisz dużą liczbę książek do bazy danych. Wymagany jest dostęp do Internetu.

Księgi inwentarzowe

Dodano nowy rejestr - ksiąg inwentarzowych. Można teraz przypisać konkretną pozycję w bazie danych do wybranej księgi inwentarzowej.

Rejestr Czytelni

Został dodany moduł pozwalający zautomatyzować pracę czytelni. Rejestruje odwiedzających czytelnię. Pozwala wydrukować stosowny raport.

Moduł importu

Poprawiono moduł importu z wcześniejszych wersji programu. Do tej pory importowane były tylko następujące tabele: książki, czytelnicy, wypożyczenia i karty biblioteczne. Przejście do nowszej wersji programu wiązało się więc z utratą danych zawartych w tabelach: archiwum, jednostki inwentaryzacyjne, inwentaryzacje, rejestr ubytków itd. Teraz możemy bezpiecznie przechodzić do nowej wersji - wszystkie dane zostaną zaimportowane.

Log

Specjalny rejestr, który został wprowadzony by zwiększyć bezpieczeństwo przechowywanych danych. Krytyczne dane są dublowane by nawet całkowite uszkodzenie tabel nie powodowało utraty danych. Funkcja ta działa niezależnie od archiwizacji.

Zakładki

Dodano możliwość ukrywania zakładek w głównym oknie programu. Dzięki temu można dostosować wygląd programu do indywidualnych potrzeb i przyspieszyć jego uruchamianie.

Skrypty

Skrypty zostały umieszczone w kolejnej tabeli bazy danych, a nie tak jak było do tej pory w plikach tekstowych. Dzięki temu podlegają one archiwizacji. Możliwe jest również tworzenie kart bibliotecznych na wszystkich instalacjach BIBLOSu w wersji sieciowej - do tej pory karty biblioteczne można było tworzyć tylko na komputerze-serwerze.

Baza Danych

Dodano następujące tabele: skrypty, log i czytelnia. Zmodyfikowano również tabelę książek dodając następujące pola: ilustrator, lokalizacja, symbol UKD, liczba ilustracji, liczba tabel, identyfikator. Powiększono do 150 znaków długość pola słów kluczowych.

Nowy Serwer (tylko wersja sieciowa)

W wersji sieciowej programu został uproszczony interfejs serwera bazy danych. Obecnie jest to aplikacja, która nie wymaga żadnych ustawień.
Zrezygnowano również z trybu Broadcast - obecnie każda aplikacja kliencka wymaga wprowadzenia adresu IP komputera serwera.

Drobne zmiany

Wprowadzono szereg drobnych usprawnień.

  • Poprawiono okienko służące do wprowadzania i edycji danych użytkowników. Program zapamiętuje najczęściej wprowadzane dane przyspieszając ich wpisywanie.
  • Usprawniono funkcjonowanie kluczy tematycznych, można ustalać ich kolejność.
  • Zreorganizowane okienko do wprowadzania książek tak aby dopasować je do zmian w bazie danych. Ma ono teraz cztery zakładki. Ponadto dodano możliwość łatwego wprowadzania obcych znaków diakrytycznych np. przy zagranicznych tytułach.
  • Rozbudowano funkcjonalność tabelki użytkowników na zakładce wypożyczeń. Można teraz obok nazwiska czytelnika wyświetlić jego grupę.
  • Wprowadzono nowy moduł obsługi błędów krytycznych - mamy nadzieję, że nigdy nie będą go Państwo oglądać.
  • Zgodnie z wprowadzonymi zmianami zmodyfikowano elektroniczną wersję systemu pomocy programu (help).

Ponadto usunięto drobne błędy i usterki.

 

strona główna produkty kontakt o firmie pomoc techniczna

Copyright © 2000 Jeżyk Software. Wszystkie prawa zastrzeżone.