Znane usterki BIBLOSa       

 

Lista zawiera opis usterek lub błędów dostrzeżonych w różnych wersjach programu BIBLOS dopiero po ich publikacji. Zostały one lub zostaną usunięte w następnych wersjach produktu.

 

 wersja

Opis usterki

4.7 Problem z importem użytkowników z plików zewnętrznych tekstowych (csv).

opis:
Błąd uniemożliwia import danych użytkowników do programu z plików zewnętrznych tekstowych (csv).
rozwiązanie:
Problem został usunięty w wersji 4.71 programu BIBLOS
4.6 Błąd uwidacznia się na systemie operacyjnym XP podczas wykonywania archiwizacji bazy danych.

opis:
Komunikat o niezidentyfikowanym błędzie pojawia się w czasie archiwizacji bazy danych. Błąd występuje tylko pod systemem operacyjnym XP. Mimo komunikatu błędu archiwum wykonuje się poprawnie - jest to więc fałszywy alarm.
rozwiązanie:
Problem został usunięty w wersji 4.7 programu BIBLOS
4.5
Przy większej ilości książek (powyżej 8 tys.) tabela książek działa bardzo wolno.   

opis:
Zarówno przemieszczanie się po tabeli książek jak również dodawanie nowych wpisów powoduje widoczne opóźnienia. W skrajnych przypadkach komputer sprawia wrażenie zamrożonego (przestaje reagować).

rozwiązanie:
Problem został usunięty w wersji 4.52 programu BIBLOS.

4.5
Po uruchomieniu programu znika pasek zadań na Windows 98.

opis:
Po uruchomieniu programu BIBLOS znika pasek zadań i nie można go przywrócić. Konieczne jest powtórne uruchomienie systemu. Błąd występuje tylko na Windows 98 gdy zakładka "Czytelnia" jest widoczna.

rozwiązanie:
Problem został usunięty w wersji 4.52 programu BIBLOS. Można też ukryć zakładkę "Czytelnia".

wszystkie
Program nie uruchamia się na wcześniejszych wersja Windows 95. Wyświetlany jest komunikat, że brakuje biblioteki systemowej. 

opis:
BIBLOS wymaga pewnych bibliotek systemowych w odpowiedniej wersji. Wczesne wersje Windows 95 mają te biblioteki zbyt wczesne by program mógł być uruchomiony na tym systemie.

rozwiązanie:
Należy pobrać i zainstalować łatkę Microsoftu uaktualniającą biblioteki systemowe. Kopia tej łatki znajduje się również na naszej witrynie. Kliknij tutaj aby pobrać plik.

do 4.21
Błędne działanie sortowania książek - w czasie sortowania program wyświetla błąd wewnętrzny.

opis:
Błąd pojawia się w momencie gdy próbujemy sortować książki klikając na nagłówek kolumny tabeli książek w zakładce książki. Działanie to powoduje wyświetlenie błędu wewnętrznego programu. Błąd uaktywnia się gdy wcześniej filtrowaliśmy dane wg jednostki inwentaryzacyjnej.


rozwiązanie:

Usterka została usunięta w wersji 4.21
do 4.11 
Błędnie dane dotyczące użytkownika, który wypożyczył książkę na zakładce książki.

opis:
Gdy klikamy przycisk "Pokaż użytkownika" na zakładce książek chcemy uzyskać informację o tym, kto daną książkę wypożyczył. Niestety z powodu błędu w programie informacje te są nieprawdziwe. Którąkolwiek książkę byśmy nie sprawdzali  program pokazuje tego samego użytkownika. 

rozwiązanie:
Usterka została usunięta w wersji 4.12

4.04
Niestabilne zachowanie programu przy wyborze logo biblioteki w opcjach programu

opis:
Usterka polega na wyświetlaniu "Nierozpoznanego błędu" w przypadku gdy użytkownik spróbuje ustawić obrazek innego formatu niż wmf. 

rozwiązanie:
Program BIBLOS obsługuje tylko obrazki w skalowalnym formacie wmf. Nie należy próbować ustawiać obrazków w innym formacie. Po uaktualnieniu programu na wersję 4.05 lub wyższą program rozpoznaje nieprawidłowy format i wyświetla odpowiedni komunikat zamiast "Nierozpoznanego błędu".

4.04
Nieprawidłowe tytuły w Karcie Czytelnika

opis:
Usterka polega na nieprawidłowym wyświetlaniu tytułu książki w Karcie Czytelnika. Dotyczy książek już zwróconych. Pozostałe informacje o książce - takie jak sygnatura, numer inwentarzowy itp. są prawidłowe.

rozwiązanie:
Należy uaktualnić program z wersji 4.04 na wersję 4.05 lub wyższą. 

 

strona główna produkty kontakt o firmie pomoc techniczna

Copyright © 2000 Jeżyk Software. Wszystkie prawa zastrzeżone.